Hoera, ’t is een jongen!

Klucht in drie bedrijven van Arnold en Bach

SPEELDATA: 12 – 13 – 19 – 21 FEBRUARI 1982

Dit toneelstuk van Arnold en Bach is één van de vele stukken die deze Duitse auteurs schreven in het begin van deze eeuw. Samen met Reimann en Schwartz werden ze toen door alle liefhebberskringen in alle Europese landen gespeeld. De Stielkennis van deze schrijvers zorgden ervoor dat hun stukken vol verrassingen zaten die het publiek voor enkele uren (of moet ik schrijven voor enkele dagen?) hun zorgen deden vergeten. In een nieuw kleedje gestoken en een klein beetje aangepast aan de actualiteit doen ze het nog steeds uitstekend. De geschiedenis is eigenlijk te gek om los te lopen maar toch worden de personages op een voor het publiek herkenbare wijze ten tonele gebracht. Voor de jonge acteurs van Kattenheye is deze voorstelling een uitdaging geweest. Omwille van het niet willen vastgeroest blijven in dialectische volksstukken zoals “De Fanfare” en “De Mirakelmakers” en zeker “De Klucht van de brave moordenaar” werd naar dit genre gegrepen. wij weten haast bij voorbaat dat het publiek van Laarne een uitbundige avond zal beleven aan deze voorstellingen en dat ze zeker voor enkele uren (denk aan dagen) hun zorgen zullen vergeten. Uw talrijke aanwezigheid op één van onze voorstellingen bewijst dat in deze richting kan voort gewerkt worden. In het najaar zijn wij er weer met ons herfststuk en dat rendez-vous willen wij met de grootste zorg voorbereiden. In ieder geval, nu … een pint gezond bloed! Want het is lachen dat mensen niet mogen verleren, zeker niet in deze grijze tijden.

Rolverdeling

Walter Weber – Frank Dalving
Henny – Hilde Rogge
Kurt Wynant – Dirk De Wilde
Helga Leenders – Kristina Paeleman
Pappenstiel – Ignace De Baerdemaeker
Theodoor Mattijs – Geert Van Damme
Mathilde – Joanna Praet
Anna – Maria Maes
Jef – Miel Claus

Toneelmeesters

Julien De Rocker
Ann Thibau

Decor

Julien De Rocker
Adolf Covent
Emiel De Brauwer

Kostumering

Ann Thibau

Grime

Dennis Eelbode

Licht en klank

Billy Woodall
Adolf Covent

Regie

Gaston M. Van Der Gucht

De klucht van de brave moordenaar

Blijspel in vier bedrijven van Jos Janssen.

Speeldata: 10 – 17 – 18 – 23 – 24 oktober 1981

In dit klassieke blijspel, dat een satire is op een brok leven uit één van de uithoeken van Vlaanderen, is de inhoud sterk typerend. De personages, die Jos Janssen op het toneel brengt, leven. Al zijn ze dan ook uitgesproken karikaturen, met al hun komische karaktertrekken, ze zijn echt, menselijk, allemaal! Het zijn stuk voor stuk figuren die men in vroegere jaren in ieder provincienest kon aanwijzen. Het is zelf de vraag, ook al is er aan de buitenkant van onze hedendaagse moderne maatschappij veel veranderd, of de binnenkant niet nog steeds dezelfde gebleven is. Naar het einde van de sappige gemoedelijke kleine stadsklucht komt er uitzicht op betere tijden. Laten wij ook optimistisch zijn en samen het volgende refrein zingen:
Ja, nen bak mee nen braven moordeneir
Schuldig of nie maar ’t spel es kleir
Z’ houden hem daar in ne goeie staat
Da zijn pijpe nie te rap uitga
Eten en drank gelijk ne toerist
zonder dat hij zijn verstand verliest
Daarbuiten heeft hij nog een stuk gezond plezier
mee ’t dochterken van de cipier.
Onze hartelijke dank aan allen die ons steunden, en in het bijzonder aan diegenen die zorgden voor onze kostuums.

Rolverdeling

Directeur van het gevang – Gust Van De Velde
Cipier – Dirk De Wilde
Anneke – Hilde Rogge
Gevangene – Ignace De Baerdemaeker
Wachtmeester – Ronny De Vos
Bril, koetsier – Geert Van Damme
Dokter Faes – Emiel Claus
Meester de Sint Hubert – Marc Van Damme
Meester Klootens – Daniel De Mits
Juffrouw Van Arkelen – Joanna Praet
Madamme Baert – Viviane Drieghe
Schallier – Frank Dalving
Verlent – Dennis Eelbode
Floor – Roger Baetens
David – Adolf Covent
Doka – Maria Maes
Joke – Johan Baetens

Toneelmeesters

Julien De Rocker
Ann Thibau

Muziek en licht

Billy Woodall
Norbert De Graeve

Rekwisieten en decoratie

Ann Thibau
Julien De Rocker

Decorontwerp en bouw

Julien De Rocker
Edgard Neyt

Violist

Georges De Mey

Accordionist

Isidoor Van Poucke

Regie

Gaston M Van Der Gucht

De mirakelmakers

Een volkse klucht in drie bedrijven van Roger Pieters.

Speeldata: 20 – 21 – 26 – 27 september 1980

“De Mirakelmakers” is een volkse klucht in drie bedrijven van roger Pieters, door onze toneelgroep aangepast aan onze streek. Dit stuk, dat wij u in ons derde speeljaar brengen, stelt, op een humoristische wijze, de problematiek van de gedwongen fusies, van kleine dorpjes die verdwijnen in de schaduw van de pilootgemeenten. Ten Eede kent zwarte tijden. Mensen verhuizen, de handel verdwijnt, cafés sluiten, het dorpsschooltje kent leerlingentekort, het dorpje loopt leeg. de koster denkt er iets op gevonden te hebben om zijn dorp nieuw leven in te blazen. Wiet, Treesje, de meester, Zulma, de veldwachter, de reporter en Filomene spelen het spel, gewild of ongewild, bewust of onbewust, mede. Onze hartelijke dank aan allen die ons steunden. Veel kijkgenot.

Rolverdeling

Wiet – Gustaaf Van De Velde
Treesje – Hilde Rogge
de Koster – Dirk De Wilde
de Meester – Ignace De Baerdemaeker
Zulma – Marie Maes
Juffrouw Filomene – Joanna Praet
De Veldwachter – Emiel Claus
Jaak – Dennis Eelbode
Jan – Adolf Covent
Tijl – Marc Van Damme
Nele – Georgette De La Marche
Julia – Viviane Drieghe

Decorontwerp – Bouw

Julien De rocker
Marc Van Damme

Klank en Licht

Billy Woodall
Adolf Covent

Kostumering

Ann Thibau

Toneelmeesters

Julien De Rocker

Regie

Gaston M van der Gucht

De dorpsfanfare

Blijspel in 4 bedrijven.

Speeldata: 22 – 28 – 29 – 30 september 1979

De Dorpsfanfare is een bewerking op zijn Laarns van de novelle “De Fanfare De Sint-Jansvrienden” van Ernest Claes, met ondermeer een parodie op de in vroeger jaren schering en inslag zijnde Laarnse bijnamen. Met oprecht dank en waardering voor het werk van de medewerkers en allen die hun steentje hebben bijgedragen tot het mogelijk maken van deze vertoning. Een speciaal woordje dank voor het gebruik van de kostumering van de Oogststoet Massemen en Houten Muziek – Boskant Wetteren. Aan U vrienden-Sympathisanten, toeschouwers veel kijk en luistergenot.

Rolverdeling

Albert Boerkens – Gust Van de Velde
Leentje Boerkes – Martine Van Damme
Rik Keuninck – Geert Van Damme
Je Schieters – Dirk De Wilde
Pastoor – Herman Lostrie
Wanne Van Damme – Joanna Praet
Florken Van Damme – Ignace De Baerdemaeker
Dolf Baust – Emiel Claus
Jan Praet – Adolf Covent
Daron Damar – Derbeur Dennis Eelbode
Sander Sompetters – Wim Baetens
Peer Caboon – Roger Baetens
Cesar Sompetters – Remy De Roder
Fiel Mostaard – Gino Eelbode

Decorontwerp – Bouw

Julien De rocker

Techniek & belichting

Billy Woodall

Kostumering

Ann Thibau

Regie

Gaston M van der Gucht

De zoeten inval

Een bloederige komedie in twee bedrijven van Dany Bekaert.

Speeldata: september 1978

Als twee vampiers, de baron Nestor van ’t Hart ten Bloede en de baronesse Jacqueline du Sang dans la Bouche, zich wegens bloedvergiftiging voor vijftig lange jaren moeten terugtrekken in hun geheime grafkelder?…. Als een linke Gentenaar prompt bezit neemt van hun ogenschijnlijk verlaten kasteel, en dit verkoopt tot er nog alleen de salon van overblijft?….. Als die salon op zijn beurt voor een appel en een ei wordt opgekocht door Gust Opschrift, de vroegere messenslijper van Laarne, en deze er een gezellig boerencafé van maakt?…. En als we onze vrienden, zich van geen kwaad bewust, vijftig jaar na de gedwongen retraite van de twee vampiers, op een doordeweekse, Laarnse decemberochtend terugvinden?…. Kijkt en ge zult zien.

Rolverdeling

Nestor van ’t Hart ten Bloede – Herman Lostrie
Jacqueline du Sang dans la bouche – Erna Desmedt
Gust Opschrift – Gustaaf Van de Velde
Slietse Opschrift – Johanna Praet
Herman Opschrift – Geert Van Damme
Marcella Opschrift – Georgette Delamerche
Birke – Emiel Claus
Car – Dirk Raman
Remie – Adolf Covent
Jeanineke – Christiane Baeten
Dokter Odillon De Vlieger – Chris de Voldere
Fons Ziekenbond – Roger Baetens
Vijfenvijftigjarige Maagd – Blancquaert Maria
Dracula – Leys Roger
Barnard van t’ Hart ten Bloede – Roger Baetens
Gentenaar – Eelbode Dennis
Amerikaan – Woodall Billy
En als speciale gastvedette Albert Van Damme, in de rol van de afscheidnemende wereldkapioen veldrijden

Regie

Dany Bekaert

Belichting

Maurice Blanquaert

Kostuums

Anne Thibau

Schilderijen

Dirk Goedertier

Grime

Christiane Baeten
Dennis Eelbode

Souffleurs

Regina De Coster
Anne Thibau

Decor

Yvette Van de Velde
Chris de Voldere