Muis in den oven

Speeldata: 15 – 21 – 27 – 28 oktober 1989

Met « Muis in den oven » van de Nederlandse auteur Eddy Ver- beeck kozen wij een onbekend toneelstuk voor onze streek. In een bewerking van Roger De Bondt werd het verleden jaar in première voor Vlaanderen, met succes opgevoerd te Hamme. Onbekend ! Onbemind ? Dit denkt ook tante Zenobie, eigenares van de vroegere bakkerij « Den oven », waar het gebeuren zich afspeelt. Nu bewoond door haar enige neef Gaspard met de jonge huishoudster Annabelle Muys. De steenrijke suikertante wenst de verstokte vrijgezel Gaspard, ten koste van wat ook gehuwd te zien. Zal zij met al haar uitvindsels in haar opzet slagen? Een eenvoudig verhaal zonder pretentie, waar spel en regie vooral gericht zijn op het visuele. Onze toneelgroep bracht dit jaar met succes « Ik ben er… en blijf er ». Opvoeringen van éénakters en sketches te Zandhoven en te Spa Nieuwe Zee. Ondanks dit zwaar programma heeft de ganse cast er opnieuw alles voor gedaan om ook van deze opvoeringen een smaakvol en plezierig geheel te maken, waarbij men blijheid huiswaarts keert.

Rolverdeling

Muis  – Viviane Drieghe
Gaspard – Ignace De Baerdemaeker
Zenobie – Diane Van De Velde
Katrien Van De walle – Veronique De Corte
Vicky Janssens – Kathleen De Smet
Susan Steeman – Kristina Paeleman
Eddy Bakkers – Rudi De Buck
Marcel Sloebers – Edwin Lievens
Jean – Claude Chateaubriand – Dennis Eelbode
Postbode – Gustaaf Van De Velde
Sophie – Maria Baetens
Jan-Baptist – Emiel Claus

BELICHTING en KLANK

Patrick Martens
Adolf Covent

KOSTUMERING

Maria Baetens
Ann Thibau

GRIME

Linda Van De Putte
Gino Eelbode
Ruth De Backer
Ann Thibau

TEKSTSTEUN

Nathalie Meuleman

DOEK

Walter De Moor

Ik ben er… en blijf er

Speeldata: 26 februari & 4 – 10 – 11 maart 1989

Wij zijn verheugd u terug te zien. Ongelooflijk hoe vlug de jaartjes voorbij vliegen. Nog maar pas zijn de succesrijke opvoeringen van « BIJ TANTE WANNE » achter de rug en we zijn er weer, nu met een fijne Franse komedie. In onze betrachting steeds goed en variabel theater te brengen, dat verstaanbaar is en blijft voor een breed publiek, kozen wij « IK BEN ER… EN BLIJF ER ». Ontelbare keren vertaald en zowat in alle Europese landen door beroeps- en amateurgezelschappen opgevoerd, is dit boeiend kijkstuk een topper gebleken voor de fijnproevers. Het gebeuren speelt zich af in de hogere Franse kringen… L’amour toujours ?… onvoorspelbare intriges en verrassende wendingen zijn de pikante ingrediënten die in dit toneelwerk op de rode draad van de humor verweven zijn. Voor de regisseur en onze jonge acteurs geen gemakkelijke opdracht om de personages op een vlotte, zwierige manier gestalte te geven op een voor het publiek herkenbare wijze. De ganse cast heeft er alles voor gedaan om ook van deze opvoeringen een smaakvol en plezierig geheel te maken. Onze bedoeling ? U, geacht publiek, een ontspannende toneelavond te brengen waarbij u blijgezind huiswaarts keert, een nieuwe lente tegemoet. Hartelijk dank aan u, geachte toeschouwer, aan allen die ons steunen en tot weerzien op een van onze voorstellingen in de herfst.

Rolverdeling

Antoinette – Kathleen De Smet
De Gravin – Linda Van De Putte
Lucie – Diane Van De Velde
Veronique – Viviane Drieghe
De kardinaal – Ignace De Baerdemaeker
Baron Hubert – Hugo Baetens
Hofmeester Patrice – Peter Raman
Jef – Edwin Lievens

MIME

Edmond Drieghe

DECORBOUW

Emiel De Brauwer
Yvette Van De Velde
Kris De Voldere

BELICHTING

Patrick Martens
Billy Woodall

KLANK

Adolf Covent
Rudi De Wilde

KOSTUMERING

Maria Baetens
Ann Thibau

GRIME

Dennis Eelbode
Gino Eelbode
Ruth De Backer
Ann Thibau

TEKSTSTEUN

Rosette De Bruycker

Bij tante Wanne

Speeldata: 14 – 15 – 21 – 22 oktober 1988

Bij de stichting zal wel niemand gedacht hebben dat het zo lang zou duren en zo’n vaart zou krijgen. Er is hier van toen tot op vandaag al zoveel gebeurd. Toneelspelen is een werk van lange adem, groepswerk waarbij ieders taak belangrijk is. Na de dagtaak maandenlange voorbereidingen, instuderen en keuze van het stuk, publiciteit, administratie, decorbouw, kostumering, grime, soms plezierige maar meestal vermoeiende repetities, muziek, licht,… en af en toe wat schaduw, het hoort er allemaal bij. Het duurt lang vooraleer het doek voor de eerste keer opgaat. Maar dan komt ook het diepe warme gevoel in al die mensen, die voor enkele uurtjes in de huid van iemand anders kruipen, de vermoeidheid van het voorbije nog voelen, maar vol intense spanning luisteren en uitkijken naar wat komen gaat. Als dan vanuit de zaal een spontaan meeleven, bijna meespelen naar het podium toezwaait, zoals een warme bries in de lente, dan groeit dat gevoel bijna tot een beetje euforie. Kunnen alleen toneelmensen dit begrijpen? In wel en wee is de eigenheid en het motto van onze toneelvereniging “Met en voor het volk” bewaard gebleven., tien jaar lang. Van bij de eigen, onvergetelijke “Zoeten inval” als eersteling tot nu werden 19 toneelwerken met succes opgevoerd. In dezelfde lijn kozen wij nu “Bij tante Wanne” Met dit stuk schreef Romain De Coninck meer, veel meer dan een vrolijk politiespel. Het actuele van de situatie in het stuk, evenals de herkenbaarheid van diverse personages, verheffen dit stuk tot een brok rasecht volkstheater waarin men zichzelf kan relativeren met een lach en een traan. Traditie getrouw heeft “Kattenheye” alles in het werk gesteld om ook van deze opvoering echt iets goeds te maken. Dank aan al onze medewerkers , de thuisblijvende wederhelften, aan u geachte toeschouwers en aan allen die ons reeds jarenlang steunen.

Rolverdeling

Eerste agent – René De Veirman
Tweede agent – Billy Woodall
Max, inspecteur – Edwin Lievens
Kamiel, hulpinspecteur – Albert Hillaert
Wanne – Diane Van De Velde
Liesa, haar dochter – Viviane Drieghe
Krukke – Emiel Claus
Lotte, zijn vrouw – Maria Baetens
Guido – Peter Raman
Amedee – Gust Van De Velde
Stockman – Jean Paul Vermeire
Elly, zijn dochter – Martine Van Laecken

Decorbouw

Emiel De Brauwer
Rudi De Wilde
Adolf Covent
Yvette Van De Velde
Chris De Voldere

Licht en klank

Patrick Martens
Chris Bové

Schilderwerk

Kris Bracke

Grime

Linda Van De Putte
Dennis Eelbode
Ann Thibau

Kostumering

Maria Baetens
Ann Thibau

Tekststeun

Kathleen De Smet

Doek

Walter De Moor

Regie

Daniël Ogiers

Nachtdienst

Speeldata: 12 – 18 – 19 – 20 maart 1988

Nachtwerk, zwartwerk. Nachtwerk is vermoeiend, zwartwerk soms gevaarlijk, dit ondervindt ook de familie Hageman. Theo- door Hageman, een ronde vijftiger wordt door zijn vinnige Rosa wat al te kort gehouden met alle gevolgen van dien. Weg uit de dagelijkse sleur en slenter, een stapje in de nachtelijke wereld, de ontmoeting met een hups zangeresje (ook al weg van huis) en Theodoor zit met een goed hart toch serieus in de problemen. Ook zijn onkreukbare Rosa engageert zich voor een soort liefdevolle « Nachtdienst » ! Muze en Amor, in dit geval Wolfgang Amadeus en Jenny, verzachten zij de zeden? Komt alles nog in de goede, de oude plooi? Dat weet men aan het einde van dit luchtig toneelwerk, waarvan de moeilijkheidsgraad zeker niet te onderschatten is. Er is dan ook door de ganse cast lang en hard voor gewerkt en… nachtelijk nagewerkt! Beste toneelliefhebber, wij wensen u een sfeervolle, plezierige toneelavond en… een goede nacht! Dank aan u voor uw aanwezigheid en aan allen die ons reeds jarenlang steunen.

Rolverdeling

Theodoor Hageman – Herman Lostrie
Rosa – Viviane Drieghe
Jenny – Miranda De Meyer
Jerome De Keyzer – René De Veirman
Wolfgang Amadeus De Keyzer – Ignace De Baerdemaeker
Felix van tittelboom – Edwin Lievens
Helma Le Lievre – Kathleen De Smet
Anatool Vruchtermans – Dennis Eelbode
Van Drupel – Gustaaf Van De Velde
Noll – Chris Bracke
Flip – Wim Baetens
Frieda – Diane Van De Velde

Decorbouw

Emiel De Brouwer
Rudi De Wilde
Adolf Covent

Klant en licht

André De Rocker
Patrick Martens

Grime

Linda Van De Putte
Ann Thibau
Gino Eelbode

Kostumering

Maria Baetens
Ann Thibau

Doek

Walter de Moor

Regie

Jean Paul Vermeire

Tante krijgt een zetpil

Speeldata: 11 – 17 – 23 – 24 oktober 1987

De zetpil of supositoir neemt de koorts weg… kan ook laxerend werken! Van de bergen medicatie, pillen van alle soorten en formaat, schadelijke en onschadelijke die er verbruikt worden, is de zetpil niet schadelijk. Tante Coralie, rijk aan geld en goed maar oud, eenzaam en verbitterd krijgt DE PIL van dokter Pil en welke pil? De farmaceutische of de natuurlijke zetpil, het echte levenselixir, genegenheid en vriendschap? Edmond Lauwaet tekent zijn figuren schilderachtig-komisch soms burlesk maar zeer menselijk met hun nood aan wat aandacht en genegenheid, hun behoefte aan meer schoonheid en meer levensvreugde dan datgene wat binnen het bereik ligt. Het zijn gewone mensen die van de straat op de scène kunnen gestapt zijn, met hun specifieke karaktertrekken, goede en minder goede kanten. Wij kozen dit stuk niet alleen omdat het een goed blijspel is, maar tevens om een pretentieloze hommage te brengen aan een auteur uit de deelgemeente Kalken, die jarenlang onnoemelijk veel presteerde voor het amateurtoneel in het algemeen en voor toneelkring CAUCI in het bijzonder. Geachte toeschouwers, wij zijn er praktisch zeker van dat u aan dit stuk enkele plezierige uurtjes zult beleven, daar heeft de ganse cast lang en hard voor gewerkt!

Rolverdeling

Tante Coralie – Diane Van De Velde
Fientje – Viviane Drieghe
Seppe – Ignace De Baerdemaeker
Alex – Frank Dalving
Free Bus – Rudi De Buck
Flodder – Gustaaf Van De Velde
Cesarine – Maria Baetens
Eulalie – Dina De Wilde
An – Martine van Laecken
Dokter Pil – Emiel Claus
De notaris – Dennis Eelbode

Decorbouw

Emiel De Brauwer
Adolf Covent
Gino Criel
Rudi De Wilde

Beschildering

Kristian Bracke

Beliching

Patrick Martens

Klankdecor

Edwin Lievens

Kostumering

Maria Baetens
Ann Thibau

Grime

Linda Van De Putte
Gino Eelbode
Ann Thibau

Doek

Walter De Moor