De tante van Charley

Speeldata: 1 – 7 – 20 – 21 maart 1987

Dit toneelstuk is één van de beste komedies die de Engelse auteur Thomas in het begin van deze eeuw geschreven heeft. Het werd dan ook ontelbare keren vertaald en in zowat alle Europese landen door beroeps- en liefhebbersgezelschappen opgevoerd. Het gebeuren speelt zich af in de zomer van het jaar 1929 in een publiek tuintje achter de studentenwoning van Jos. De dertiger jaren waren crisisjaren zoals nu. De universiteitsstudenten Jos, Charley en Willy zitten regelmatig op zwart zaad. Met spanning wordt uitgekeken naar de komst van de steenrijke, kinderloze weduwe Donna Lucia D’Alvadores, de tante van Charley. Allerlei gekke situaties, platonische, onmogelijke en studentenliefdes maken van dit toneelstuk een boeiend kijkstuk, waarbij de personages op de rode draad van de fijne humor op een voor het publiek herkenbare wijze ten tonele gebracht worden. Crisis of niet, het is lachen dat een mens niet mag verleren. Het ligt in onze bedoeling een ontspannende toneelavond te brengen waarbij u, geacht publiek, blijgezind huiswaarts keert, een nieuwe lente tegemoet. Daar heeft de ganse cast eens te meer hard voor gewerkt. Hartelijk dank aan allen die ons steunden en tot weerziens op een van onze voorstellingen in oktober.

Rolverdeling

Willy Heuseboer, student – Ignace De Baerdemaeker
Charley, student – Dennis Eelbode
Jos Muyselinck, student – Gino Eelbode
Valeer Muyselinck, Kolonel op rust – Gust Van De Velde
Spetterbeek – Rudi De Buck
Arabella Spetterbeek, zijn nichtje – Diane Van De Velde
Kaatje – Martine Van Laecken
Donna Lucia D’Alvadores – Viviane Drieghe
Ellen, haar nichtje – Miranda De Meyer
Fideel, huisknecht – Edwin Lievens

Violist

Georges De Meyer

Souffleuse

Dominique Meerschaut

Decorbouw

Emiel De Brauwer
Ronny Van Damme
Dominique Meerschaut
Dominique Christiaens

Klank en licht

Patrick Martens
Kris Bové
Adolf Covent

Kostumering

Maria Baetens
Ann Thibau

Grime

Linda Van De Putte
Ann Thibau

Regie

Daniël Ogiers

E viva espanja

Speeldata: 12 – 17 – 18 – 25 oktober 1986

Brood en spelen, een mens heeft niet van brood alleen. Er is tijd voor alles, ook voor vakantie en ontspanning. Zoals duizenden, gaan ook 2 Laarnse gezinnen op vakantie naar Spanje, de zon, het amusement en… soms ook de miserie zoeken. Wanneer de Larenaars op het onverwachts elkaar ontmoeten in het pension MARIA met daarbij de vurige Spanjaarden en een charmante, zij het ietwat extravagante Duitse toerist, ontstaan er liefde en andere perikelen. Geachte toeschouwer, voor het eerst brengen wij een volkse klucht die door Engelse auteurs geschreven is. Een beetje in eigen versie aan de actualiteit aangepast met voldoende Vlaamse, Duitse en Spaanse ingrediënten gekruid en onder de kundige leiding van nieuwkomer Alain De Smet, die als regisseur zijn sporen verdiende bij verschillende toneelgezelschappen uit het Gentse, zijn we er praktisch zeker van dat u aan dit stuk enkele plezierige uurtjes zult beleven.

Rolverdeling

Juanito – Dennis Eelbode
Frits Grots – Frank Dalving
Proper Verstraeten – Daniel De Mits
Leontinne – Maria Maes
Ronny – Edwin Lievens
Oma Slosse – Diane Van De Velde
Elsje – Viviane Drieghe
Mimi Mertens – Kristina Paeleman
Dorien – Martine Van Laecken
Rosita – Linda Van De Putte
Greta – Karolien De Kuysscher

Decorbouw

Emiel De Brouwer
Ronny Van Damme
Rudi De Buck

Belichting

Patrick Martens

Klankdecor

Bart Poté

Grime

Linda Van De Putte
Gino Eelbode
Ann Thibau

Kostumering

Maria Baetens

Toneelmeesters

Emiel De Brauwer
Maria Maes

Kubinsky

Speeldata: 14 – 15 – 22 maart 1986

Wij kozen dit stuk omdat het opnieuw actueel is. De geschiedenis herhaalt zich, wij worden opnieuw geconfronteerd met de gesel van grote werkloosheid. Honderdduizenden lopen doelloos langs de straat en vragen niet beter dan maar dadelijk aan de slag te kunnen gaan. Vooral de jeugd wil werk vinden om het even waar of wat het is. De auteur weet op een fijne humoristische manier de draak te steken met de witte boorden, de bankdirecteuren van gisteren en de machthebbers over de holdings en politieke leiders van vandaag. De held van zijn verhaal Walter Váràsvar heeft verbeelding. In die verbeelding lukt het hem een hele wereld op te bouwen… tot de dag van de ontnuchtering komt. Kan de liefde hier nog een oplossing brengen? Geacht publiek, met de volledige inzet van al onze medewerkers en de kundige leiding van de regisseur, ligt het in onze bedoeling, u een ontspannende toneelavond te brengen, waar men glimlachend goed.e herinneringen aan overhoudt.

Rolverdeling

Lancelot FIC – Dannis Eelbode
Andreas – Gustaaf Van De Velde
Piroska Nielsen – Viviane Drieghe
Anouska – Caroline De Kuysscher
Walter Vorosvar –  Ignace De Baerdemaeker
Een oud heertje – Edwin Lievens
Stefan Jankovic – Dirk De Wilde
Ninoska – Christina Paeleman
Albony – Geert Van Damme
Kovucamajor – Wim Baetens
Magoc – Marc Van Damme
Lovashereny – Frank Dalving
Kriege – Emiel Claus

Toneelmeesters

Emiel De Brouwer
Maria Baetens

Decor

Emiel De Brouwer
Ronny Van Damme
Rudi De Buck
Walter De Moor

Klank en Licht

Adolf Covent
Patrick Martens
Bart Poté
Ronny De Blieck

Grime

Linda Van De Putte
Gino Eelbode
Ann Thibau

Het komitee

Speeldata: 5 – 6 – 11 – 12 oktober 1985

Is er één zoals er zoveel zijn, tot in alle uithoeken van Vlaanderen. Men vergadert om alles te regelen wat moet en wat niet moet geregeld worden. Boze vrouwentongskes beweren, dat mannen vergaderen om te vergaderen. Dit is ook de mening van tante Hortance. Zij roept de Heilige oorlog (de Peloponesische) uit ! Geen enkele vrouw zetelt in ’t komitee, om de viering van meester Evarist, die met pensioen gaat, te regelen…? De strijd tussen mannen en vrouwen zet het dorpje op stelten. Tot de liefde tussen 2 jonge mensen alles terug in de oude, de goede plooi brengt. Het actuele van de situatie in dit blijspel, evenals de herkenbaarheid van de diverse personages maken van ’t KOMITEE een brok rasecht volkstheater. De figuren die Gaston Van Der Gucht op het toneel brengt zijn met al hun komische karaktertrekken echt menselijk. Hij tekent hen dan ook realistisch en alledaags. Geacht publiek, het ligt in onze bedoeling u een ontspannende toneelavond te brengen, waar men glimlachend goede herinneringen aan overhoudt. Hartelijk dank aan u en aan allen die ons steunden. Veel kijk- en luistergenot en tot weerziens.

Rolverdeling

Jef De Leeuw, cafébaas – Gustaaf Van De Velde
Alice, zijn vrouw – Maria Maes
Marianneke, hun dochter – Diane Van De Velde
Tante Hortance – Viviane Drieghe
Jan Pyeke – Wim Baetens
De Koster – Dennis Eelbode
Fonske – Edwin Lievens
Pastoor – Dirk De Wilde
Meester Evarist – Ignace De Baerdemaecker
Marieke – Joanna Praet
Burgemester – Frank Dalving
Mone Priem van het ACV – Emiel Claus
Fiel Kluit – Daniël De Mits
Leden van ’t komitee – Walter De Moor, Rudi De Buck & Etienne Lagaet

Decor – ontwerp Uitvoering

Emiel De Brouwer
Adolf Covent Rudi De Buck

Klank en licht

Adolf Covent
Ronny De Blieck
Peter Dalschaert
Billy Woodall

Kostumering

Maria Baetens
Ann Thibau

Grime

Linda Van De Putte
Ann Thibau
Gino Eelbode

Toneelmeesters

Emiel De Brouwer
Maria Baetens

De spaanse vlieg

LA MOSCA ESPAGNOLA !

Speeldata: 17 – 23 februari & 2 – 9 maart 1985

Het wordt een verwarde situatie in de familie Tierentyn als door een dom toeval de vroegere verhouding van de heer des huize met een Spaanse danseres aan het licht komt. Miet alleen hij, maar ook zijn schoonbroer Snuffel, zijn oom Tiendeman en zelfs zijn achtbare zwager, kamerlid Uyttenbroeck komen daardoor in het gedrang. Alles wordt dubbel erg als je weet dat Tierentyns vrouw Maria, voorzitster is van de plaatselijke zedelijkheidsbond en zij haar dochter hoopt uit te huwelijken aan de zoon van haar vriendin uit Brussel, madame de Polyvalle. Stokjes worden in de wielen gestoken door een actief tegen- stander van de Tierentyns en de Uyttenbroecks, advocaat Van Damme. Wat die jongen met zijn tegenstander uithaalt is niet mooi meer. De toeschouwer – die heimelijke genieter – ver- maakt zich des te meer. Die tegenstander is natuurliik het Brusselse fils-à-papa kereltje dat nochtans veel sympathie vewekt en uiteindelijk in de armen van Amor – in dit geval Vivi – terecht komt. De liefde is er ook voor Christine die in advocaat Van Damme de Deus-ex-machina vindt om de familie van de ondergang te redden. En tussendoor stroop, mosterd en komkommers, tarantella’s, verboden (naakt)foto’s en heel veel vergissingen. Een beker, een emmer gelach. Ook voor u!

Rolverdeling

Tierentyn, mosterdfabrikant – Geert Van Damme
Maria, zijn vrouw – Maria Maes
Christine, hun dochter – Kristina Paeleman
Uyttenbroeck, kamerlid – Emiel Claus
Vivi, zijn dochter – Viviane Drieghe
Snuffel, schoonbroer van Maria – Dennis Eelbode
dr. Marc Van Damme, Advokaat – Marc Van Damme
Gustaaf Tiendeman – Gustaaf Van De Velde
Monsieur De Polyvalle – Frank Dalving
Madame de Polyvalle – Diane Van De Velde
Ignace, hun zoon – Ignace De Baerdemaecker
Caroline, dienstmeisje – Caroline De Kuysscher
Andere – Linda Van De Putte & Edwin Lievens

Regie

Gaston van der Gucht

Toneelmeesters

Emiel De Brauwer
Maria Baetens
Ann Thibau

Decor

Emiel De Brauwer
Adolf Covent
Rudi De Buck

Klank en licht

Adolf Covent
Ronny De Blieck
Peter Dalschaert

Grime

Ann Thibau
Gino Eelbode
Linda Van De Putte